STV - Sällskapet Thalias Vänner - bildades 1922 - arbetar för kultur